Centrum

Czym się zajmujemy? Kim jesteśmy? Dla kogo jesteśmy? O co w tym wszystkim chodzi?

Pokój i Dobro!

Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe „Trzej Towarzysze” Prowincji Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach w Polsce proponuje towarzyszenie w rozeznaniu drogi wiary w duchu św. Franciszka i św. Klary z Asyżu. Propozycja skierowana jest do młodych ludzi (nastolatków i młodych dorosłych), zarówno tych bliskich Kościołowi, jak i tych, którzy są już nieco "daleko” od wspólnoty kościelnej. Oprócz formacji młodych, formacyjny proces jest oferowany innym młodym duszpasterzom, animatorom (świeccy, zakonni, kapłani, katecheci, liderzy różnych grup i ruchów). Do realizacji tych celów używamy różnych metod pedagogicznych, koncentrując się na obecności wśród młodzieży poprzez różne spotkania modlitewne, szkolenia, pielgrzymki, zabawę itp. Szczególna przestrzeń poświęcona jest procesowi rozeznawania powołania. Pomagamy wybrać powołanie do życia i świętości, ukazując wartość i znaczenie każdego rodzaju powołania do życia w rodzinie, życia konsekrowanego, kapłaństwa. W tym przypadku korzystamy z naszego programu: "Siedem etapów rozeznawania powołania". Jako duszpasterze młodzieżowo-powołaniowi cieszymy się ogromnie, gdy „nasza” młodzież dokonuje słusznych wyborów. Staramy się również towarzyszyć i pomagać tym, którzy przeżywają trudności w swoim młodym życiu. Po wielu latach działalności naszego Centrum widzimy jak młodzież dorasta. Błogosławimy ich związki małżeńskie, chrzcimy dzieci, towarzyszymy powołanym do życia zakonnego lub kapłańskiego. Ogromną radością jest również to, że to sama młodzież zaczyna tworzyć atmosferę naszego Centrum, często nazywając to miejsce „domem”. I staje się za niego odpowiedzialna.

FCMP „Trzej Towarzysze”

TOWARZYSZENIE młodzieży na drodze wiary i rozeznania powołania; chodzi więc o takie Duszpasterstwo Młodzieży, które posiada charakter powołaniowy i które nie zaniedbuje propozycji i rozeznania drogi franciszkańskiej.

FORMACJA animatorów Duszpasterstwa Młodzieżowo Powołaniowego Prowincji /animatorzy grup młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem asystentów lokalnych Młodzieży Franciszkańskiej /MF/, Liturgicznej Służby Ołtarza /LSO/ oraz katechetów/ i innych zainteresowanych Duszpasterstwem Młodzieżowo Powołaniowym.

Bracia z Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo Powołaniowego służą ludziom młodym poprzez:

– Franciszkańskie Dni Skupienia 14+

– Franciszkańskie Dni Skupienia 20+

– Franciszkańskie Weekendy Rozeznania Powołania dla młodzieży męskiej

– sylwester towarzyski

– obozy zimowe /RekoSki/

– wakacje /obozy wędrowne w Tatrach, w Bieszczadach, rekolekcje 20+ itp./

– formacja LSO

– Dni Braterstwa MF

– warsztaty tematyczne

– katechezy powołaniowe, franciszkańskie

– adwentowe i wielkopostne rekolekcje szkolne

– towarzyszenie duchowe, spotkania indywidualne

Klasztor, w którym ma swoją siedzibę Centrum, znajduje się w Chorzowie, w pobliżu katowickiego Osiedla Tysiąclecia.

Jadąc tramwajem z Katowic do Bytomia /linie 6, 11, 19/, należy wysiąść na przystanku Chorzów Stadion Śląski i kierować się w stronę ulicy ks. Gałeczki. Sylwetka białego klasztoru, z rzucającą się w oczy wieżą, widoczna jest ze skrzyżowania.

Jadąc pociągiem należy wysiąść na stacji Chorzów-Batory. Spokojnym krokiem za 20 minut jesteś przy naszym klasztorze, w którym znajduje się Centrum.

Jadąc autobusem komunikacji miejskiej z Katowic do Chorzowa /linia 23 z Placu Wolności/, należy wysiąść na przystanku „na żądanie” Chorzów Klimzowiec Kościół. Klasztor franciszkański, w którym znajduje się Centrum, znajduje się vis-a-vis przystanku.

Scroll to Top